प्रतिनिधी,

पुणे पोलीस आयुक्तालयातील कोंढवा व समर्थ पोलीस स्टेशनचे हद्दीमध्ये गुन्हे करणारा अट्टल

गुन्हेगार नामे वसीम उर्फ लाल रशीद हजारी, वय-३९ वर्षे, रा. सारा अपार्टमेंट, फ्लॅट नं. ०५, साईबाबानगर, अमर रेसिडेन्सी, कोंढवा खुर्द, पुणे व रा. घर नं. ५४/५५ एच.पी.लोहीयानगर, पुणे हा अभिलेखावरील सराईत गुन्हेगार आहे. त्याने त्याच्या साथीदारांसह समर्थ, कोंढवा, खडक वानवडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत कोयता, पिस्टल या सारख्या जीवघेण्या घातक हत्यारांसह खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, जबरी चोरी, विनयभंग, घातक शस्त्राने दुखापत करणे, बेकायदेशीर शस्त्र व अग्नीशस्त्र बाळगणे यासारखे गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे केले आहेत. मागील ०५ वर्षामध्ये त्याचेविरुध्द ०८ गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्या गुन्हेगारी कृत्यामुळे सदर परिसरातील सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण झालेली होती. तसेच त्याच्यापासून जीविताचे व मालमत्तेचे नुकसान होईल या भितीमुळे नागरिक उघडपणे तक्रार करणेस धजावत नव्हते.

प्राप्त प्रस्ताव व सह कागदपत्रांची पडताळणी करुन मा. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, श्री रितेश कुमार यांनी नमूद इसमाचे विरुध्द एम. पी.डी.ए. कायद्यान्वये नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर येथे ०१ वर्षाकरीता स्थानबध्दतेचे आदेश पारीत केले आहेत. नमूद इसमास स्थानबध्द करण्यामध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, कोंढवा पोलीस स्टेशन पुणे, श्री संतोष सोनवणे व पोलीस निरीक्षक पी.सी.बी. गुन्हे शाखा, पुणे शहर, श्री. आनंदराव खोबरे यांनी कामगिरी पार पाडली.

मा. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांनी दहशत निर्माण करणाऱ्या व सक्रिय अट्टल गुन्हेगारांवर कडक प्रतिबंधक कारवाई करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. मा. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांनी कार्यभार स्विकारल्यानंतरची एम.पी. डी. ए. कायद्यान्वये स्थानबध्दतेची ही ४० वी कारवाई असून यापुढेही सराईत व अट्टल गुन्हेगारांचे कृत्यांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी प्रतिबंधक कारवाई करण्यात येणार आहे..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!