प्रतिनिधी: संकेश यादव

पुणेरी चोरी, रोदी व वाहनचोरी या गुन्हयाना आता कसावा याकरीता चीन मौरिस कारवाई करणेरधिकारी यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाणे गु.र.नं. ५२५/२०३३ मा.पं.वि. कलम ४५४.४५७, ३८०४११३४ या गुन्हयाचा चालू असताना पोलीस अंमलदार निमुखा त्यांचे रेकॉर्डवर गुन्हेगार सोनू सजिव गांजरी बुद्रुक मशान भूमीजवळ गाजरी पुणे येथे येणार आहे. अशी बातमीदारा (माहिती मिळाली जनीश निर्मल पा आदेशानुसार यूनिट की अधिकारी जंगलदार यांनी सोनू ऊर्फ संजय कपुरसिंग टाक, चय- २८ वर्ष. रा.स.नं.१४ शाळा नंतर १०० मागे तुळजाभवानी वसाहत, गाडी, हडपसर पुणे ग्रास दिनांक २६/०८/२०२३ रोजी सागास पेटले. त्यास विश्वासात घेऊन दाखल गुन्हाचे अनुमान पान करता प्राथमिक समासात सदरचा गुन्हा त्याचे साथीदारांसह केल्याची कबूली दिल्याने त्यात दि.२२/०८/२०१३ रोजी अटक परिमा ण्यात आला आहे. रिमा उपास करता त्याने या गुहा साथीदार सिंग दुधानी, रा. अंबरनाथास केला. सदर आरोपीने सोन्या-चांदीचे दागिनेची ती चोरी केल्याचा सोन्या-चांदीचे दागिने २३.५००/- किवा कानून पिल्याने साजरा करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये खालील पो.स्टे वडील एकूण आहेत

१) विमान पोलीस स्टेशन गु.पं.नं- ३४७/ २०२३ मा.वि. कलम ३८० २) विमान पोलीस स्टेशन -२६१/२ मा नि कलम ३८०५०५८

३)स्टेशन २००

४) पाली ५६२०२२ कलम ३८०४५ (५) उपरारलीस स्टेशन गु.र.नं. ४१/२०२३ मा कलम ३८०७०

६) लोणीकंद पोलीस स्टेशन नं १२५/२०२२ भा.द.वि. ३८

छ) पोलीस स्टेशन २०२२ मा वि कलम ३८५४ ८) पोलीस स्टेशन गु.र.नं-११/२०२३ मा. वि कलम ३८०

२) लोणीकाळभोर पोलीस स्टेशन २.१-५२५/२०२३ भादवि कलम ३८०४५५ कपास करता महाराष्ट्रतील पोस्ट गुन्हा असल्याचे

आले आहे.

कराड पो.स्टे जिला सतरा गु.र.नं. ७३१ / २०२३ भा.दं.वि. कलम ३५ २) पोलीस स्टेशन जिल्हा २४/२०१२ मा वि कलम ४३८०

३) सापडे पोलीस स्टेशनांगली १२५/२३ भाविक ४) मानवत पोलीस स्टेशन जिला परभणी ३५४/२०२२ कलम ३०४९

(५) गाव पोलीस स्टेशन जिला परभणी नं.९०३ मा कलम ३७९

(६) मा पोलीस स्टेशन रामगड ३५९८२०२२ मा ५५०

छ) पाली पोलीस स्टेशनला ५४४० ३८० महलस्टेशन जिल्हा गुर ७३२०२२

९) पोलीस स्टेशनला गुरु १४३/२०२३ मार्चल

१५) उपदनाव पोलीस स्टेशन जि.ठाणे गुर नं. ७५०/२८२३३९९.४०२ आक्ट चाल २५) या कलम २०४१) सह १३५०

निशा गुन्हे शाखा युनिट पुणे श्री रजनीश निर्मला गर्ग उपनिरीक्षक,

१०) पोलीस स्टेशन जिल्हा सांगली गु.र.नं ४३/२०१३४५४४५०३८०. नमूद्र आरोपी मोनू मायालयाने दि५१०९/२०२० रोजी पर्यंत पोलीस कस्टडीची दिली आहे. नमुन्यातील सोन्याची अंगठी त्याने त्याची आई हिंस दिल्याने गुन्हयात महाग असल्याचे निष्पन्न झाले. मूगुन्ड्याचा पास गरिष्ठ पोलीस

सभी कामगिरी ही मा. पोलीस आयुका पुणे शहर श्री रितेश कुमार, मा. पोलीस सहआयुक्त, पुणे अपर पोलीस आयुक्त गुडे श्री रामनाथ पोकळे, गापोली युक्त गुन्हे श्री अमोल झंडे महापाला आयुक्त गुन्द श्री सविश गाववाला गुन्हे शाखा निष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. रजनीश निर्मल पोलीस निरीक्षक नाशके या पोलीस अंमलदार, मच्छिंद्र बाळके विठ्ठल खेडकर, नितीन रमेश मा प्रति ही प्रमोद मोहित, कानिफरले व्यहारे गिरटकर, शेखर का नितीन पाशाली ज्योतीको मुहारकर यांनी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!