प्रतिनिधी,

यांदीची कार नंबर एमीमा पटना येथील पनी महिनामा देतो से सामू फिर्यादी यांना विश्वास संपादन काफी कोणी परवाना देता त्याती त्याने कस्वार यांची यादी पद न करता केली म्हणून कारवार यांनी दिलेल्या का

रोड पोलीस ठाणे गुन्हा रति न. ४११/२०२३ भादंवि ४०६४२० प्रमानात होता

नगद गुन्हयाचा तपास राहुल पवार हे ०३, पुणे शहर है त समाजी देव पाटील -३५ मानाजीनगर हे पुणे मुळगाव-समनापुर ता. जि. सांगलीपापीयानामे

हे

१) मेदामोदर शेळके यांची माफी सुझुकीनीची कार एमएए २) पश्यन्न परीक ४,००,००० उपनी फिट नंबर एमएच १२ एस २०

३)रावादी निकायची किंमत

सुझुकी कंपनी इर्टिका नंबर एम एम / डि.से./०६०४ ४) बाबु शंकर राठोड वय ४५ वर्ष गणेशनगर ६,००,०००/- वी की कपनीची इटा का नंबर एम.एच.१४०४१० 4) 200 जी मारुती सुझुकी कंपनीची विट कार नंबर एमएच ४५

पोरासादाची ५००,०००/- की कंपनी कारवर एम एच १२/२० ७) तेच दाखल गुन्हयातील स्टार यांची किं . ५,५००००/- ची कंपनी का नंबर

१२/१३

४३,५००,०००

आता कसे मागावाने सदरचा गुणाकराचे

रची कामगिरी है। आयुक्त चीरकुमारी मायुक्त मा ame ke ma re, we k l We आयुक्त, मुन्न- ०१ श्री. सुनिता यांची युनिट-3 से प्रभारी अधिकारीनिष्ठ निरक्षक ह पोलीस उपनिरीक्षक पाटील-निल पवार, पालीला मंग क्षिरसागर, राजमा, शरद, किरण पवार, सुजीत पवार, जि सतीश पाटील, प्रताप साईनाथ थकाने केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!