प्रतिनिधी,

मा. पोलीस आयुक्त श्री रिजेश कुमार यांनी पुणे शहरामध्ये वाहन चोरी, जबरी चोरी, दरोडा सारख्या गुन्ह्यांना आळा घालून घडत असलेले गुन्हे उघकीस आणणेबाबत सर्व पोलीस ठाणे व गुन्हे शाखेचे प्रभारी अधिकारी यांना आदेशीत केले आहे.

हडपसर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि. नं १३७४ / २०२३. मा. व. वि. कलम ३७९ मधील चोरी मेलेली २५,०००/- रु. किंमतीचा होडा अॅक्टीवा गाडी नं. एम.एच.२०/ए.एम / अज्ञात आरोपीचा समांतर तपास बरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथ-०२ गुन्हे शाखा, पुणे शहर कहील पोलीस अधिकारी व अमलदार करत असताना पोलीस अंमलदार शिवाजी जाधव, संदीप खेलें, राहुल इंगळे यांनी तांत्रिक विश्लेषण सहाय्याने मुज्जफर ऊर्फ सलमान रफीक पठाण, वय-२६ वर्षे, रा. घुलेनगर, साई कृपा बिल्डींग, मांजरी-खुर्द, हडपसर, पुणे यास हडपसर भागातून ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. त्यांचेकडुन दाखल गुन्यातील चोरीस गेलेली होंडा अॅक्टीवा गाड़ी नं. एम. एच. ३०/ए.एम./१२३२ ही जप्त करण्यात आलेली आहे.

वाल्याव घेतलेल्या आरोपीकडे तो सदर या कशापध्दतीने चोरी करतो याबाबत चौकशी करता तो वाहन चोरी करणेकरीता येताना ८ ते १० वेगवेगळ्या रंगाचे शर्ट एकावर एक पालन येवुन बनावट चावीचे सहाय्याने वाहन चोरी करतो चाहन चोरी केल्यानंतर काही अंतरावर गेल्यानंतर एक एक करुन शर्ट काढून फेकुन देत असल्याचे त्याने सांगितले आहे. पर समुद्र चाव्यात घेतलेल्या आरोपीकडे आणखीन कसोशिने तपास केला असता.

त्याचेकडून एकूण दुचाकी गाड्या किमत रुपये १,८५,०००/- ची हसागत करण्यात आलेल्या

आहेत. नमुद आरोपी गुज्जफर ऊर्फ सलमान रफीक पठाण याने पुणे शहर व परिसरामधुन एकुण

८ वाहन चोरीने गुन्हे उघडकीस आणलेले आहेत.

सदरची कारवाई ही मा. पोलीस आयुक्त श्री. रितेश कुमार, मा.पोलीस सहआयुक्त श्री संदीप कर्णिक, मा.अपर पोलीस आयुक्त गुन्हे श्री. रामनाथ पोकळे, मामौलीस उप आयुक्त, गुन्हे, श्री. अमोल झेंडे, मा. सहा पोलीस आयुक्त, गुनो-र, श्री. सतिश गोवेकर यांचे मार्गदर्शना खाली पोलिस निरीक्षक श्री.नंदकुमार गायकवाड व पथकातील पोलिस अधिकारी. व अंमलदार यांनी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!