प्रतिनिधी,

विमानतळ पोलीस स्टेशन पुणे शहर येथे गु.र.नं. ५०७/२०२३ भा. दं.वि. कलम ३९४.३४ प्रमाणे दाखल गुन्ह्यातील दोन आरोपी यानी फिर्यादी यांना पाहुन तुझा मित्र अरबाज कुठे आहे असे म्हणून फिर्यादी यांना शिवीगाळ व हाताने मारहाण केली. तसेच फिर्यादी यांची कॉलर पकडुन चल दारू प्यायला पैसे दे असे सांगत असताना फिर्यादी यांनी माझ्याकडे पैसे नाही असे म्हणाले असता त्याचा राग मनात धरून सदर इसमानी फिर्यादी यांचे पॅन्टचे खिशामध्ये जबरदस्तीने हात घालून १,७००/- रुपये काढून घेतले, त्याबाबत वरील प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात माला आहे.

दाखल गुन्ह्याचे तपासा दरम्यान आरोपी नागे १. करण युवराज हतागळे, वय २६, रा. यमुनानगर वसाहत, विमाननगर, पुणे (टोळी प्रमुख) २.प्रविण युवराज हतागळे, वय-२१, रा. सदर (टोळी सदस्य) (पाहिजे आरोपी) यांनी केला असल्याचे निष्पन्न झाल्याने अ.क्र. १ यास गुन्ह्याचे कामी अटक करण्यात आले आहे.

वरील आरोपीचे पूर्व रेकॉर्डची पाहणी करता, आरोपी नामे करण युवराज हतागळे (टोळी प्रमुख) याचे विरुद्ध एकुण ०७ गुन्हे दाखल असुन आरोपी प्रविण हतागळे याचेविरुद्ध ०२ गुन्हे दाखल आहेत.. वरील दोन्ही आरोपी यांनी एकत्रितरित्या गुन्हे केले असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. यातील टोळीप्रमुख करण हतागळे याने त्याचे साथीदारासह स्वतःचे गुन्हेगारी टोळीचे वर्चस्व व दहशत प्रस्थापित ठेवण्यासाठी संघटित गुन्हेगारी संघटनेचा प्रमुख म्हणून किंवा संघटनेच्या वतीने एकट्याने किंवा संयुक्तपणे, गंभीर दुखापत खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी, विनयभंग, खंडणी, घातक शस्त्रे जवळ बाळगणे, दरोडा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान अशा प्रकारचे गुन्हे करुन सर्वसामान्य जनते मध्ये दहशत निर्माण केली आहे. यातील नमुद आरोपी यांचेविरुध्द वेळोवेळी प्रतिबंधात्मक कारवाई करुन देखील त्यांनी पुन्हा गुन्हे केलेले आहेत.

दाखल गुन्ह्यामध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा १९९९ चे कलम ३ (१) (ii)३ (२), ३(४) प्रमाणे चा अंतर्भाव करणेसाठी मा वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक विमानतळ पोलीस स्टेशन पुणे शहर श्री. विलास सोंडे यांनी मा.पोलीस उप आयुक्त परीमंडळ ०४ पुणे शहर श्री. शशिकांत बोराटे यांचे मार्फतीने मा. अपर पोलीस आयुक्त, पूर्व प्रादेशिक विभाग, पुणे शहर श्री रंजनकुमार शर्मा यांना प्रस्ताव सादर केला होता.

सदर प्रकरणाची छाननी करून विमानतळ पोलीस स्टेशन पुणे शहर येथे गु.र.नं. ५०७/२०२३ भा. दं.वि. कलम ३९४.३४ प्रमाणे दाखल असलेल्या गुन्हयात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा १९९९ चे कलम ३ (१) (11), ३(२), ३(४) प्रमाणे चा अंतर्भाव करण्याची मा. अपर पोलीस आयुक्त, पूर्व प्रादेशिक विभाग पुणे शहर श्री. रंजनकुमार शर्मा यांनी मंजुरी दिलेली आहे.

दाखल गुन्ह्याचा पुढील तपास मा. सहा पोलीस आयुक्त, येरवडा विभाग, पुणे शहर श्री. संजय पाटील हे करीत आहेत.

सदरची कामगिरी मा. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर श्री. रितेश कुमार, मा. पोलीस सह आयुक्त पुणे शहर श्री संदिप कर्णिक, मा. अपर पोलीस आयुक्त, पूर्व प्रादेशिक विभाग पुणे शहर श्री रंजन कुमार शर्मा, मा. पोलीस उप आयुक्त, परीमंडळ ०४ पुणे शहर. श्री. शशिकांत बोराटे, मा. सहा पोलीस आयुक्त, येरवडा विभाग, पुणे शहर. श्री. संजय पाटील, यांचे मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, विमानतळ पोलीस स्टेशन, पुणे श्री विलास साँडे, पोलीस निरीक्षक गुन्ह, श्रीमती संगीता माळी, पोलीस उप-निरीक्षक रविंद्र डावरे, सव्र्व्हेलन्स पथकातील पोलीस उप-निरीक्षक एस. एस.कोठुरे व पोलीस अमलदार उमेश चेंडे म.पो. अमलदार भोर शिंदे, मांजरे व शेख यांनी केली आहे.

मा. पोलीस आयुक्त पुणे शहर श्री रितेश कुमार यांनी पुणे पोलीस आयुक्तालयाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर गुन्हेगारी नियंत्रणावर बारकाईने लक्ष देवुन, शरिराविरुद्ध व मालमत्तेविरुध्द गुन्हे करणारे व नागरीकां मध्ये दहशत निर्माण करणारे सराईत गुन्हेगार यांचे हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवुन, गुन्हेगारीचे समुळ उच्चाटन करण्याचे उद्देशाने कठोर पावले उचलण्याबाबत सर्व पोलीस अधिकारी च अंगलदार यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांचे मार्गदर्शना खाली मकोका अंतर्गत केलेली ही ७२ वी कारवाई आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!